♠ ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 หลัง พร้อมส่วนประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
♠ บก.ตม.3 ขอประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 หลัง พร้อมส่วนประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ประจำปีงบประมาณ 2564
เอกสารประกวดราคา    ประกาศประกวดราคา
♠ บก.ตม.3 ขอประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 หลัง พร้อมส่วนประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อฟังคำวิจารณ์
ร่างเอกสารประกวดราคา    ร่างประกาศประกวดราคา
♠ บก.ตม.3 ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลังด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด
♠ ❉ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 หลัง พร้อมส่วนประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) เอกสารเพิ่มเติม
♠ ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 หลัง พร้อมส่วนประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) เอกสารประกวดราคา    ประกาศประกวดราคา
♠ บก.ตม.3 ขอประกาศปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 หลัง พร้อมส่วนประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) เพื่อฟังคำวิจารณ์ ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคา    ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคา
♠ บก.ตม.3 ขอประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 หลัง พร้อมส่วนประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) เพื่อฟังคำวิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคา    ร่างประกาศประกวดราคา
♠ บก.ตม.3 ขอประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 หลัง พร้อมส่วนประกอบ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
♠ บก.ตม.3 ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลังด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิกเพื่อดาวน์โหลด